מחלקת הנדסת סביבה – ייעוץ סביבתי

  1. הכנת דוחו"ת סקרי קרקע (שלב ב') וסקרים היסטוריים (שלב א'), עפ"י המתווה של המשרד להגנת הסביבה (על בסיס נוהלי ה–EPA האמריקאי). דיגום קרקע  בכפוף להוראות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) וכתיבת דו"ח תוצאות והמלצות להמשך

  2. סקרי גז קרקע אקטיבי (TO-15, דיגום גז"ק למיכלי קניסטר), דיגום גז קרקע פסיבי (סופחנים) בתחנות דלק ובאתרים חשודים בזיהום תוצרי דלק (נוהל ASTM-D7758).

  3. הכנת סקרים סביבתיים הידרו-גיאולוגיים כנספח מלווה לחברות ייעוץ ופיתוח כלכלי.

  4. ניטור ביוגז באתרי סילוק פסולת. מדידת הרכב האוויר בעזרת Gas analyser ותכונות הקרקע לצורך הכנת מפות שוות ריכוזים בעזרת תוכנה גיאו-סטטיסטית (Surfer). עפ"י נוהל ASTM-D5314.

  5. דיגום מי תהום בשיטת Low-flow בעזרת משאבת Grundfos. דיגום עפ"י נוהל משרד הבריאות לדיגום מים ושליחת הדגימות למעבדות מוסמכות לאנליזות כימיות שונות.

    sviva@isotop.co.il

http://www.isotop.co.il

סמינר קרקע למזהמים

 

מודעות פרסומת